Stacks Image 572

Välkommen till Kiropraktorbolaget!


Vår grundfilosofi är att hela kroppen måste vara i balans för att uppnå fullgod funktion och hälsa. Kroppen själv eftersträvar alltid denna balans men kan bara arbeta efter de förutsättningar man ger den. Ett enskilt negativt stimuli kan orsaka stora effekter på hela rörelseapparaten. För att kunna ta kontroll över sin egen hälsa gäller det att identifiera den svaga länken i rörelsekedjan. Som kiropraktorer lägger vi vikt vid att finna orsaken till symptomen, som inte nödvändigtvis sitter där det gör ont. Detta för att få ett så långvarigt positivt resultat av behandlingen som möjligt.Stacks Image 107
Stacks Image 12
Stacks Image 103
Stacks Image 169
Stacks Image 181

Vi finns på Facebook!

Stacks Image 576
Stacks Image 32
Stacks Image 30
Stacks Image 28
Stacks Image 97

Presentkort -
en gåva som knäcker!